Nyt riittää ylikulutus!

Tänään on Suomen ylikulutuspäivä, joka on tänä vuonna viikkoa aiemmin kuin viime vuonna. Minusta on hälyttävää, että tälläisella kulutuskulttuurilla tarvitsisimme 3,8 maapalloa, jos kaikki kuluttaisivat kuin suomalaiset. Ylikulutuspäivänä suomalaisten luonnonvarojen kulutus ylittää laskennallisesti maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisista polttoaineista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

Osa kulutuksesta on välttämättömiä perustarvikkeita kuten ruokaa tai vaatteita mutta, se missä meidän pitäisi tsempata on se, että ostamme esimerkiksi valtavan määrän pikamuotia. Itsekin myönnän ostaneeni uusia vaatteita, mutta iso osa niistä vaatteista, jotka olen tänä vuonna hankkinut, ovat joko kirppikseltä ostettuja tai muilta saatuja käytettyjä vaatteita.

Kulutus ei kuitenkaan ole pelkästään asioiden tuottamista tai hankkimista vaan pitää sisällään myös energiantuotannon, liikenteen sekä ruuantuotannon. Näissäkin asioissa meidän on lisättävä kunnianhimoa: meidän tulee luopua fossiilisista polttoaineista, lisätä ydinvoimaa, pienentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä sekä kannustaa ihmisiä ympäristöystävällisempään ruokavalioon eli vähentämään liha- ja maitotuotteiden kulutusta.

Yksi ratkaisu kulutuskulttuurin muuttamiseen on kiertotalous. Kiertotaloudessa käytettyjä materiaaleja pyritään hyödyntämään uusiokäyttöön sekä tuottamaan sellaisia tuotteita, jotka ovat materiaalitehokkaita. Hyvänä esimerkkinä toimii mielestäni muovituotteet: kertakäyttöisinä ne ovat rasite ympäristölle, mutta mitä enemmän kierrätämme muovia ja opimme sen uusiokäytöstä, sitä tehokkaampi tuote muovi on. Jokainen voi omalta osaltaan olla kehittämässä kiertotaloutta esimerkiksi kierrättämällä omat jätteensä, jotta ne saadaan uusiokäyttöön sen sijaan että lasit, metallit ja muovit päätyisivät kaatopaikalle.

Kiertotaloudesta voi kehittyä myös kannattava yritystoimintaa: hiilineutraaliuden tavoittelu kannustaa yrityksiä keksimään koko ajan parempia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseen ja kiertotalouden uusien mahdollisuuksia kautta myös yritykset voivat hyötyä tästä. Se, että olemme heränneet vihdoin maapalloa uhkaavan ilmastonmuutoksen torjumiseen, asettaa myös sijoittajat uuden valinnan eteen: haluavatko sijoittajat tukea yrityksiä, jotka tuhoavat maapalloa vai kenties niitä yrityksiä, jotka kehittävät uusia tapoja hyödyntää kiertotaloutta ja jo olemassa olevia materiaaleja ja näin parantaa tilannetta omalla toiminnallaan.

Sen lisäksi, että Suomessa on nyt luotu tiekartta muovin käytölle ja kierrätykselle, tulee meidän saada selkeät raamit kiertotalouden edistämiselle sekä kannustaa ihmisiä kierrättämään, jotta materiaalit saadaan entistä tehokkaammin hyötykäyttöön. Jokaisella teolla on merkitystä ja nyt on aika siirtyä sanoista tekoihin!

Yrittäjää kurittamalla voimme olla varmoja siitä, ettei kukaan kohta enää yritä

Kuluneella hallituskaudella on tehty todellisia tekoja yrittäjien ja yrittäjyyden sekä ahkeruuden hyväksi. Kauppojen aukiolot on vapautettu, joka antaa yrittäjille mahdollisuuden päättää siitä, pitävätkö he liikkeensä auki pidempään jos niin tahtovat. Taksiliikenne on vapautettu kilpailulle ja sen lisäksi säädettiin maksuperusteisen ALV:n toteutus alle 500 000€ liikevaihdon yrityksille. Kynnystä palkata ensimmäinen työntekijä madallettiin pidentämällä koeaikaa samalla kun osakeyhtiöiden vähimmäispääoman vaatimuksesta luovuttiin.

Nämä ovat esimerkkejä siitä, miten poliittisilla päätöksillä vaikutetaan yritysten toimintaedellytysten parantamiseen. Eilen 16 pientä yritystä julkaisivat Helsingin Sanomissa vetoomuksen, jossa allekirjoittaneet yritykset ilmaisevat huolensa Antti Rinteen “veroinnovaatioista”, jotka romuttaisivat yrittäjyyden edellytyksiä. Siis niiden toimijoiden, jotka luovat hyvinvointia ja vaurautta yhteiskuntaamme. Tämä on huolestuttavaa. Verojen kiristäminen vaikeuttaa yrittämistä ja työllistämistä.

Viime kesänä Ruotsin SuomiAreenalla, Almedalsveckanilla kuulin Ruotsin Moderaattien puheenjohtaja Ulf Kristerssonin puheen. “Vi ska uppskatta, inte beskatta” (meidän pitää arvostaa, ei verottaa), oli mielestäni hyvin kiteytetty ajatus siitä, miten meidän tulisi kehittää yritysten toimintaedellytyksiä. Verottamalla yrittäjät kipeiksi voimme olla varmoja siitä, ettei kukaan halua jatkaa yritystoimintaa ja työllistämistä Suomessa. Sen sijaan meidän tulisi arvostaa sitä työtä, jota yrittäjät tekevät lisätäkseen työllistymistä ja hyvinvointia jatkossakin.

Tulevalla vaalikaudella tulee jatkaa hyvin alkanutta työtä yrittäjyyden toimintaedellytysten parantamiseksi. Meidän tulee edistää paikallista sopimista, jotta työelämään liittyviä joustoja voidaan tehdä niin, että työehdot palvelevat parhaiten muuttuvaa työelämää sekä työntekijän ja työnantajan intressejä. Norminpurkua on jatkettava, jotta byrokratia ei laita lisää kapuloita yritystoiminnan rattaisiin.

Yksi tärkeimmistä tavoitteista ilmastonmuutoksen torjumisen lisäksi tulevalla vaalikaudella tulee olla työnteon ja yrittäjyyden verotuksen keventäminen. Suomessa tulee jatkossakin saada onnistua ja menestyä ilman pelkoa siitä, että kaikki lisäarvo valuu verokarhun kirstuun. Se on koko yhteiskunnan etu.

Nuoren kannattaa äänestää Kokoomusta, koska muut puolueet eläisivät meidän sukupolvemme piikkiin

Olen eduskuntavaalikampanjassani vaatinut vastuullista ja kestävää talouspolitiikkaa. Se tarkoittaa jatkuvan velanoton ja tulevien sukupolvien piikkiin elämisen lopettamista. Kuten jokainen ymmärtää, otettu velka pitää joskus maksaa takaisin. Tämä on totta niin yksityiselämässä kuin julkisessa taloudessa.

Kestävä talouspolitiikka tarkoittaa myös sitä, että kun poliitikot vaativat vaalien alla kaikkea kivaa kaikille, vaalilupausten hinta pitäisi kertoa rehellisesti. Antti Rinteen viljelemästä “miljardi sinne tänne”-ajattelusta on päästävä irti. Ihmisillä on oikeus tietää mitä vaalilupaukset maksavat ja mistä raha otetaan. Korotetaanko työn ja yrittäjyyden verotusta, mikä vähentää työnteon kannustavuutta, vai leikataanko jostain, jotta uudet investoinnit saadaan rahoitetuksi?

Kokoomus on esittänyt tulevalle vaalikaudelle miljardin kokoiset veronkevennykset kaikkiin tuloluokkiin. Tämä on mielestäni oikea linja. Esityksen aiheuttama lovi valtion taloudessa on huomioitu ja sen kiinni kurominen tapahtuu verottamalla päästöjä, kulutusta ja haittoja esimerkiksi kiristämällä tupakkaveroa ja alkoholiveroa sekä fossiilisten polttoaineiden energiaveropalautuksen asteittaisella poistolla.

Vasemmistoliitto esittää kaikille suomalaisille 800 euron kuukausittaista perustuloa. Ohjelmassaan he esittävät listan siitä, mitä veroja puolue korottaisi perustulon rahoittamiseksi. Vaikka vastustan vastikkeetonta perustuloa ja vasemmiston mittavia veronkorotuksia, arvostan sitä, että puolue kertoo, mistä rahat perustuloon otettaisiin. Tämä on vastuullista, sillä se havainnollistaa ihmisille sen, että menonlisäykset ovat pois jostain muualta. Äänestäjällä on siten mahdollisuus omiin arvoihinsa perustuen valita, ovatko uudistuksen hyödyt siitä aiheutuvia kustannuksia suuremmat. Tätä avoimuutta peräänkuulutan myös muilta puolueilta, joiden vaalilupaukset perustuvat valtaviin menonlisäyksiin. On olemassa pitkä lista hyviä investointikohteita, mutta on rehellistä ymmärtää, että ne rahoitetaan suomalaisten lompakosta.

Nuorena kokoomuslaisena olen ylpeä siitä, että puolueeni on tällä vaalikaudella saanut tasapainotettua valtion taloutta. Viime vuonna valtio pääsi ensimmäistä kertaa 10 vuoteen lyhentämään velkaansa, joka muussa tapauksessa jäisi nuoren sukupolven maksettavaksi. Tämä kannattaa muistaa uurnilla.

Eduskuntavaaliehdokkaana tärkein teemani on kestävä politiikka niin talouden kuin ympäristön suhteen. Valtiontalouden ja työllisyyden myönteisestä kehityksestä on pidettävä kiinni. Nuoren kannattaa äänestää Kokoomusta, koska Kokoomus on ainoa puolue, joka huolehtii vastuullisesta talouspolitiikasta. Muut jättäisivät laskun meidän maksettavaksemme.

Aika asettaa päästöille hinta

EU on pienentänyt kasvihuonekaasupäästöjään vuodesta 2005 alkaen järjestelmällisesti päästökaupalla. Päästökauppa on monilta osin toimiva järjestelmä, sen ansiosta markkinat määrittävät päästöille oikean hinnan. Kuitenkin päästökauppaan liittyy myös suuria ongelmia. Se esimerkiksi kattaa vain puolet EU-alueen päästöistä ja olettaa bioenergian olevan päästötöntä, vaikka siitä aiheutuu täysin samat päästöt kuin fossiilisesta energiasta. Päästökauppa on myös hyvin byrokraattinen järjestelmä.

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi päästökauppaa fiksumpaa olisi verottaa suoraan kaikkia päästöjä ottamalla käyttöön hiilivero. Sen tulee nousta asteittain, kunnes päästötavoitteisiin päästään. Hiilivero on myös yrityksille ennustettavampi ja sitä kautta parempi vaihtoehto, kuin huutokauppaan perustuva päästökauppajärjestelmä.

Hiilivero on haittavero, joka kohdistuu suoraan hyödykkeiden aiheuttamiin päästöihin. Haittaverot ovat mielestäni paras keino kannustaa ihmisiä ekologisuuteen. Tuolloin jokainen voi elää omannäköistään elämää, kunhan maksaa siitä tarvittaessa oikean hinnan. Yksilöihin kohdistuvat kiellot eivät kuulu moderniin yhteiskuntaan.

On kaksi vaihtoehtoa, kuinka hiiliveron tuotot voidaan jakaa. Ensinnäkin ne voidaan kerätä valtiojohtoisesti yhteen, kuten muidenkin verojen tuotot. Loogista olisi käyttää tuotot ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun, kuten tutkimukseen ja innovointiin.

Toinen vaihtoehto on palauttaa hiiliveron tuotot suoraan takaisin yksilöille. Tuolloin vähän saastuttavat voittavat, ja paljon saastuttavat häviävät. On tärkeää, että ilmastopolitiikkaa tehdään riittävän kunnianhimoisesti, mutta se ei saa kuitenkaan kurjistaa kansalaisten elämää liikaa. Hiiliverotuottojen jako takaisin kansalaisille ehkäisisi tätä.

Yleensä kannatan verotuksen keventämistä, mutta haittaverot ovat asia erikseen. Ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi poliitikkojen tärkeimmistä tehtävistä, jotta meillä on elinkelpoinen maapallo jatkossakin. Haittaverot ovat yksi osa ratkaisua.

Aborttilaki päivitettävä 2000-luvulle

Helsingin Sanomat uutisoi pari päivää sitten siitä, että Suomessa aborttien määrä on pienin Pohjoismaissa. Tämä on iloinen uutinen ja tulos siitä, miten Suomessa on esimerkiksi lisätty nuorten seksuaalikasvatusta. Nuoren seksuaalisuus ja siitä puhuminen ovat edelleenkin tabuja nyky-yhteiskunnassa, mutta etenkin matalan kynnyksen ehkäisyneuvolat ja monissa kunnissa käyttöön otettu maksuton ehkäisy ovat varmasti edesauttaneet ja vähentäneet aborttien määrää.

Hyvistä uutisista huolimatta on tiedostettava se tosiasia, että aborttilainsäädäntö Suomessa junnaa vielä 1970-luvulla, jolloin lakia edellisen kerran uudistettiin. Vielä tänäkin päivänä abortin saadakseen on naisen ennen raskausviikkoa 12 ilmoitettava raskaudenkeskeytykselle peruste, sekä kahden lääkärin suostumus ennen kuin abortti voidaan suorittaa. Sen lisäksi samaan prosessiin ehdotetaan usein harkinta-aikaa. Norjassa ja Tanskassa raskaudenkeskeytykseen on vapaa oikeus raskausviikolle 12 ja Ruotsissa raskausviikolle 18, kun taas Islannissa laki on sama kuin Suomessa. Pahimmassa tapauksessa esimerkiksi pienemmällä paikkakunnalla voi abortin saaminen jäädä kiinni lääkärin lausunnosta, jossa peruste ei ole riittävä.

Aborttilaki kaipaa kipeästi uudistusta, sillä en jaksa uskoa, että yhtäkään aborttia tehdään kepein perustein. Eniten abortteja tehdään Suomessa 20-24 -vuotiaiden keskuudessa. Syynä voi usein olla esimerkiksi haastava elämäntilanne tai se, että raskaana oleva ei usko pystyvänsä tarjoamaan lapselle vielä sellaista elämää, jonka myöhemmässä vaiheessa voisi. Usein unohdetaan, että epätoivotun raskauden takana voi olla myös muita syitä, kuten raiskaus. Se, että niinkin traagisen tapahtuman jälkeen joutuisi vielä selittämään monelle lääkärille siitä, miten tilanteeseen on päädytty, on yksiselitteisesti väärin.

Jokaisella naisella on oikeus omaan kehoonsa ja siihen, mitä sen sisällä kasvaa tai on kasvamatta. Se ei kuulu kenellekään muulle ja jokaisella tulee olla oikeus ja mahdollisuus punnita omassa elämässään se, mihin ratkaisuun päätyy. Se ei ole lääkäreiden tehtävä, ei vaikka he kuinka voisivat tuoda omaa asiantuntemustaan naisten käyttöön tilanteessa. Mikäli keskusteluavulle on tarvetta, on sitä oltava tarjolla,mutta pakko ei ole tavoiteltava keino edes tässä tilanteessa.

Ensi hallituskauden aikana on vihdoin uudistettava aborttilainsäädäntö niin, että se vastaa Pohjoismaiden tasoa niin, että abortin voi jatkossa tehdä ilmoittamatta syytä abortille ennen raskausviikkoa 12. Sen lisäksi on jatkossakin panostettava seksuaalivalistukseen, jotta aborttien määrä vähenee myös tulevaisuudessa.

Materiaalien sijaan laatua ja monipuolisuutta

Maksuttoman toisen asteen tavoite on mielestäni hyvä: kenenkään opiskelu ei saa olla sosioekonomisesta tilanteesta riippuvainen. En voi kuitenkaan käsittää sitä, miksi opiskelijajärjestöt ovat kovalla tahdilla viemässä eteenpäin lakialoitetta, jonka tavoite ei palvele juuri niitä, jotka rahallista tukea eniten tarvitsevat.

Opetushallituksen selvityksen mukaan 35% lukiolaisista elävät perheissä, joissa on taloudellisia vaikeuksia. Nämä 35% ovat ne, joille tukea tulisi kohdistaa. Maksuton toinen aste olisi siis tulonsiirto keski- ja hyvätuloisille, jotka taloudellisen tilanteensa puitteissa eivät sitä tarvitse.

Helsingissä valtuusto äänesti maksuttoman toisen asteen puolesta. En käsitä, miten valtuusto on kaikessa viisaudessaan tehnyt sellaisen päätöksen, joka vuosittain tulee maksamaan kaupungille 19 miljoonaa. Tuo raha vastaa viiden lukion vuosibudjettia. Pitkällä tähtäimellä tämä tarkoittaa sitä, että joko koulutuksen laadusta, kurssitarjonnasta tai seinistä on leikattava. Tämä on arvovalinta, joka vaikuttaa ihan jokaiseen lukiolaiseen tai ammattikoululaiseen omasta taloudellisesta taustastaan huolimatta.

Se, että jatkossakin voidaan pitää huoli siitä että jokainen lukiolainen ja ammattiin opiskeleva saa maksuttomien oppimateriaalien sijaan laadukasta ja monipuolista koulutusta on ensisijaisen tärkeää. Tämä on arvovalinta, joka meidän on tehtävä. Maksuttomia asioita on helppo tarjota ilman selkeitä ajatuksia siitä, mitä jokin maksaa ja mitä se todellisuudessa tarkoittaa. Vastuullista tässä tilanteessa on tiedostaa tosiasiat ja miettiä sitä, kuka laskun maksaa.

Oma arvovalintani tässä tilanteessa on puolustaa laadukasta ja monipuolista koulutusta, ei ilmaisia materiaaleja. Kuluvan hallituskauden aikana on jo tehty merkittäviä panostuksia esimerkiksi oppimateriaalien tukiin. Tarpeen vaatiessa on tukea kohdennettava niille, jotka sitä oikeasti tarvitsevat.

Nyt riittää! Kiusaamiselle on saatava loppu.

”Minusta on aika outoa, että jo 12-vuotiaat rupeavat ilmoittamaan olevansa homoja tai lesboja tai jotakin tällaista. Siihen liittyy hyvin erikoinen pukeutuminen. Se herättää toisissa oppilaissa närkästystä, vihastusta ja ehkä pelkoakin. Sitten he tietysti kohtelevat tätä oppilasta sillä tavoin kuin tuntevat. Sitten tulee kokemus siitä, että kiusataan ja syrjitään, vaikka oppilas tavallaan on itse hakenut sen huomion”

Näin linjaa muuan rehtori Ylen selvityksessä koulukiusaamiseen liittyen.

Okei. Aluksi: kiusaaminen ei KOSKAAN ole kiusatun vika. Ei missään tilanteessa. Sen lisäksi jokaisen tulee saada olla oma itsensä oli sitten seksuaalinen suuntautuminen tai pukeutumistyyli mikä ikinä. Ei ole olemassa mitään muottia, johon jokaisen oppilaan tai opiskelijan tulee kuulua.

Koulukiusaamista ei voi perustella mitenkään. Ei niin, että erilaisuus voisi johtaa siihen tai että jonkun puheutuminen olisi ”hutsahtavaa”. Koulukiusaamiseen tulee puuttua ja jokaisella tulee olla mahdollisuus puhua kiusatuksi tulemisesta niin kotona kuin myös koulussa ilman leimaa juorukellosta tai uhasta joutua vaikeuksiin. Valitettavan usein oppilaan kiusaaminen vain pahenee kun hän uskaltaa ottaa asian esille.

Kiusaamisella voi olla vakavat ja kauaskantoiset seuraamukset. Jokainen kokee tilanteen omalla tavallaan ja monessa tilanteessa emme edes tiedä, miten kiusaaminen on vaikuttanut lapseen tai nuoreen. On olemassa suuri riski siihen, että kiusaaminen aiheuttaa esimerkiksi mielenterveysongelmia ja itsetuhoisia ajatuksia myös myöhemmin elämässä.

Kiva-koulu konseptina on hyvä, mutta pelien pelaaminen ja tilanteiden läpikäynti ryhmissä ei ole ratkaisu kiusaamisen loppumiselle. Voi olla niin, että onnistuneen oppitunnin päätteeksi joku oppilaista joutuu syrjinnän tai haukkumisen kohteeksi, kokee mahdollisesti jopa fyysistä väkivaltaa. Vaikka äsken onkin keskusteltu vaikeasta tilanteesta ja selvitetty se, on opit heitetty luokkahuoneen peränurkkaan ja jatkettu siitä, mihin mahdollisesti edellisellä välitunnilla jäätiin. Se ei ole mielestäni toimivaa kiusaamisen vastaista työtä.

Kouluilla on oma roolinsa tässä työssä mutta haluan myös peräänkuuluttaa vanhempien vastuuta omista lapsistaan. Erilaisuus on rikkaus ja jokaisella on oikeus olla juuri se upea itsensä joka on. Siitä ei kuulu kärsiä vaan siitä pitää saada nauttia. Siksi kiusaamiselle on saatava loppu.

Kotihoidontuki on työllisyyden jarru

Politiikan ihmeellisessä maailmassa on puhuttu paljon siitä, miten huoltosuhde Suomessa vie meitä koko ajan enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että maksajia on vähenevissä määrin. Yksi syy tälle on alati pienenevä määrä syntyviä lapsia. Tämä on täysin aiheellinen huoli ja asialle on tehtävä jotakin, vastaus ei kuitenkaan ole surullisen kuuluisat synnytystalkoot.

Nuorena naisena olen kuitenkin syntyvyyden sijaan enemmän huolissani siitä, mitä tapahtuu kun perheeseen syntyy lapsi. Suomessa kotinhoidontuki on tietyllä tavalla kaunis ajatus, jolla voi olla kuitenkin hyvinkin tuhoisat seuraukset etenkin äitien työllisyyden kannalta. Kelan tilastollinen vuosiraportti kertoo karua kieltä siitä, miten kotihoidontukea saavissa perheissä sukupuolten väliset erot näkyvät.

Olen suuri yksilön vapauden ystävä. Jokainen perhe varmasti itse tietää, miten olisi järkevintä järjestää lastenhoito ennen kuin lapsi täyttää kolme vuotta. Mutta kun kyse on julkisista varoista, joilla tuetaan lähtökohtaisesti naisten kotiin jäämistä, en voi olla väläyttämättä ilmoille ajatusta siitä, että kotihoidon tuki olisi aika kuopata. Tilalle täytyy keksiä malli, joka ei kannustaisi etenkin äitejä jäämään kotiin pitkiksi ajoiksi.

Ketään ei pakoteta kotiin lapsen kanssa, mutta 2000-luvulla olisi aiheellista, että molemmat vanhemmat ottaisivat vastuuta lapsen hoidosta ennen kuin lapsi on valmis siirtymään varhaiskasvatuksen piiriin. Elinkeinoelämän Keskusliitto EK on heittänyt ilmoille ajatuksen 7 kk +6 kk /18 kk –mallista, jossa lyhykäisyydessään äidille olisi varattu yksi kuukausi ennen lapsen syntymää ja sen jälkeen 6 kuukautta syntymän jälkeen samalla kun toiselle vanhemmalle on varattu 6 kuukautta vanhempainvapaata. Vanhempainvapaat olisi pidettävä ennen kuin lapsi on 18 kuukauden ikäinen. Tämä malli ei pakottaisi ketään kotiin, mutta kannustaisi myös suurempaa osaa isistä kotiin lapsen kanssa.

Jos perheeseen syntyy useampi lapsi muutaman vuoden sisään, voi olla, että äiti on kotona kotihoidontuella monta vuotta. Työelämä muuttuu jatkuvasti ja monen vuoden poissaolo työelämästä voi olla tuhoisaa äidin työllisyydelle. Sen lisäksi, että äidin työllisyystilanne voi huonontua merkittävästi näiden vuosien aikana, on hyvä muistaa myös se, että tällä hetkellä ne lapset, jotka hyötyisivät eniten varhaiskasvatuksesta, eivät päädy sen piiriin, sillä perheelle voi usein olla edullisempaa pitää toinen vanhemmista kotona lasten kanssa.

Tällä vaalikaudella etenkin Kokoomus olisi halunnut ajaa perhevapaauudistuksen maaliin, mutta muut, kaavoihin kangistuneet hallituspuolueet toimivat työllisyyden jarruina ja halusivat pitää kiinni siitä, miltä malli nykyisellään näyttää. Ensi vaalikaudella on oltava rohkeutta tehdä niitä päätöksiä, jotka hyödyttävät niin kotihoidontukea tällä hetkellä käyttävää vanhempaa kuin myös lapsia, jotka kotiin jäämisen sijaan ottaisivat osaa varhaiskasvatukseen.

(Perhevapaauudistus on valtava kokonaisuus, josta voisi kirjoittaa monen sivun mittaisia tekstejä ja siksi tästä syystä en käsitellyt tekstissä esimerkiksi adoptiovanhempia, yksinhuoltajia tai muita perhemalleja.)

Rajat räiskeelle! Ympäristö, ihmiset ja eläimet kiittävät.

Vuosi lähenee loppuaan ja samalla kun pohtii sitä, mitä kaikkea on ehtinyt tapahtua vuoden aikana, tulee myös mietittyä sitä miten ja missä haluaa juhlia vuoden vaihtumista. Seuralla on tietenkin iso rooli illan kulussa, mutta sen lisäksi monet perinteet, kuten isot ilotulitukset ovat kuuluneet perinteisiin tapoihin juhlia tulevaa.

Ilotulitteet näyttävät eittämättä hyvältä etenkin kun siihen on panostettu niin rahallisesti kuin myös ammatillisella osaamisella. Siksi kannatankin ilomielin joulukuun alkupuolella julkaistua Rajat räiskeelle- kansalaisaloitetta, jossa F2 ja F3 luokan ilotulitteiden käyttö rajattaisiin vain ammattilaiskäyttöön. Tällä voidaan taata niin juhlijoiden oma, kuin muiden turvallisuus sekä vähentää ympäristöä kuormittavia roskia sekä saasteita. Juhlijoiden lisäksi ilotulitteet tuottavat harmia esimerkiksi lemmikeille, jotka joutuvat pelkäämään pauketta monta tuntia putkeen, ikävä kyllä yleensä myös sallittujen aikojen ulkopuolella.

Jokainen silmävamma on liikaa. Sen lisäksi ilmaston lämmetessä jokainen saaste ja luontoon joutunut roska on aina turhaa lisäkuormitusta. Upeat ilotulitukset ovat varmasti monen mieleen, mutta iloitsen suuresti Helsingin naapurikaupungin Espoon päätöstä siitä, että ilotulitteiden sijaan kaupunki tarjoaa tänä vuonna laservaloshown. Sen lisäksi monet kaupat ovat lopettaneet ilotulitteiden myynnin – se on ehdottomasti positiivinen kehityssuunta.

Lux Helsinki on mainio esimerkki siitä, miten pelkällä valolla ja mahdollisesti siihen liitetyllä musiikilla on mahdollista tehdä taidetta. Tämän tyylinen taide kuormittaa ympäristöä huomattavasti vähemmän kuin ilotulitteet ja voi olla vähintäänkin yhtä näyttävää kuin muutamien minuuttien pituiset räiskeilottelut. Koko illan kestävä valoshow ja siihen liitettävä valonäyttely voisi olla koko illan mittainen taideilottelu kaupunkilaisille. Kaupunkikulttuurin kannalta olisi hyvä, että juhlintaan voisi turvallisesti osallistua jokainen kaupunkilainen, myös kaupungeissa asustavat eläinystävät.

Vanhoja ympäristöä kuormittavia perinteitä on aika päivittää nykyaikaan. Tässä mentiin jo eteenpäin lopettamalla uudenvuoden tinojen myynti, joiden sisältämä lyijy on vahingollista ympäristölle sekä ihmisille. Seuraavaksi on aika vähentää ilotulitteiden käyttöä, ja mahdollistaa niiden käyttö vain ammattilaisille.

Turvallista ja valontäyteistä uutta vuotta!

Tervetuloa sivuilleni, välkommen på min webbplats!

Ehdokkuus näissä vaaleissa ei ole missään vaiheessa ollut itsestäänselvyys. Kampanjointi vaatii aikaa, jaksamista ja rahaa. Sen lisäksi pohdin pitkään sitä, onko minusta siihen. Tekemään kampanjaa yötä päivää, laittamaan itseni likoon ja tekemään kaikkeni, jotta juuri minä olisin se, joka saisi äänestäjän luottamuksen. Politiikka on raaka laji, jossa pienistäkin virheistä rangaistaan ja niistä kuullaan pitkään. Kampanjateko vaatii myös rahaa ja muita resursseja. Rahaa ei opiskelijalla löydy liikaa. Tästä huolimatta päätin, että ehdokkuuden aika on nyt.

Teemoja, joita tulen pitämään esillä, ovat etenkin ympäristö- ja talousasiat, sekä se, että ne eivät sulje toisiaan pois vaan täydentävät toisiaan. Vastuullinen talouspolitiikka, jossa huomioidaan aina vaikutukset ympäristöön, on tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa. Sillä taataan se, että myös tulevat polvet voivat nauttia maailman parhaasta maasta.

Minussa on aina ollut vähän maailmanparantajan vikaa. Nuorisovaltuustotoimintaan lähdettyäni olen ollut vakuuttunut siitä, että tulevaisuuden tekijät tarvitsevat omat puolesta puhujansa. Eläkepopulismi, päästöjen perusteleminen älyvapailla tekosyillä ja yrittäjyyden hankaloittaminen turhalla byrokratialla eivät ole asioita, joita tarvitsemme. Se sijaan tarvitsemme päättäjiä, jotka uskaltavat tehdä päätöksiä, jotka aidosti katsovat tulevaisuuteen. Olen tähän tehtävään käytettävissä. Olet enemmän kuin tervetullut mukaan ottamaan kanssani palloa haltuun! Välkommen med i min kampanj, som går både på finska och på svenska!