Ylijäämä on seurausta vastuullisesta taloudenpidosta

Helsingin kaupungin ylijäämä on puhututtanut parin viimeisen päivän aikana. Ylijäämää on lähes 500 miljoonaa euroa. Tulos on siis 234 miljoonaa parempi, kuin mitä talousarviossa arveltiin. Tälle on luonteva selitys: kaupungin taloutta on hoidettu vastuullisesti kokoomuslaisen politiikan avulla jo pidempään. Sen lisäksi valtio on jakanut tukia kunnille koronasta selviämiseen. Siksi ylijäämä ei ole mikään suuri yllätys tai amerikantemppu.

Vasemmistopuolueet, mukaan lukien vihreät, ovat nyt kertoneet aktiivisesti, mihin rahat tulee laittaa. Olen itsekin sitä mieltä, että ylijäämän osalta on hyvä tarkastella, josko rahoja voisi kohdentaa kaupunkilaisten hyvinvointiin, etenkin kasvatuksen ja koulutuksen alalle. Yhtenä kohteena tulisi olla oppimisvajeen täyttäminen ja koronan aiheuttaman henkisen velan korjaaminen. Ylijäämää ei kuitenkaan voi tuosta noin vain lähteä laittamaan sinne tai tänne, sillä vasemmistohallitus on pitänyt huolen siitä, että tulevina vuosina Helsingin talous on kovilla. Sen lisäksi koronapandemian vaikutukset tulevat olemaan keskuudessamme vielä pitkään.

Aluksi on hyvä huomioida se, että elokuusta 2021 alkaen astuu voimaan laki, joka pidentää oppivelvollisuutta 18 ikävuoteen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että maksuton toinen aste toteutetaan. Pelkästään materiaalikustannuksiin on arvioitu Helsingin kaupungin osalta menevän vuosittain 19 miljoonaa euroa, joka vastaa käytännössä viiden helsinkiläisen lukion vuosibudjettia. Jokainen voi siis omassa päässään laskea, miten paljon tämä uudistuksen toteuttaminen vie rahaa ylijäämästä, jota on saatu aikaiseksi vastuullisella talouspolitiikalla. Tämän kaiken lisäksi koulumatkat tullaan korvaamaan, mikä tarkoittaa lisäpainetta Helsingin koulujen resurssointiin, kun myös lähikunnista tulevat valitsevat helsinkiläiskoulut.

En missään nimessä vastusta panostuksia koulutukseen, päin vastoin. Oppivelvollisuuden nosto on kuitenkin suora tulonsiirto keski- ja hyvätuloisilta keski- ja hyvätuloisille, sillä materiaalikustannuksiin tukea on ilmoittanut tarvitsevansa 35 prosenttia toisen asteen opiskelijoista. On vieläkin vaikea ymmärtää, miksi tukea ei kohdenneta näille henkilöille materiaalien sijaan. Olen myös huolissani siitä, mitä tämä tarkoittaa koulutuksen laadun ja kurssitarjonnan kannalta. Kirjoitin tästä blogiini jo reilut kaksi vuotta sitten.

Toinen suuri kuluerä, joka tulee haukkaamaan osan Helsingin kaupungin talousarviosta, on sekä hallituksen sosiaali- ja terveysuudistus että maakuntauudistus, joka tulee toimimaan tulonsiirtoautomaattina suurilta kaupungeilta pienille kunnille. Jotta helsinkiläisten palvelut voidaan taata jatkossakin, on tälle varattava rahaa aiempaa enemmän. Uudistuksessa ollaan siirtämässä 12,63 prosenttiyksikön verran kuntien verotuloista sote-maakuntien rahoitukseen. 

Tämä tarkoittaa siis sitä, että Helsingin 18 prosentista jäljelle jää 5,37 prosenttia. Tämä on se määrä verotuloja, joilla tulee siis tarjota kuntalaisille kaikki muut, paitsi sosiaali- ja terveyspalvelut. Käytännössä siis tämä tarkoittaa kaikkea varhaiskasvatuksesta toisen asteen kustannuksiin, kulttuuritoimintaan, harrastusmahdollisuuksiin ja teiden ylläpitämiseen. Samalla kaupunkia pitäisi kehittää ja luoda entistä paremmat edellytykset elää, yrittää ja työskennellä. Aika vaativa yhtälö, ainakin kauppatieteilijän näkökulmasta. Veronkorotusten väläyttäminen ei ole myöskään kestävä ratkaisu, sillä jokainen veronkorotus on pois helsinkiläisten kukkaroista.

Viimeiseksi on myös hyvä todeta se, että koronapandemian vaikutukset kaupungin talouteen eivät pääty vuoteen 2021, vaikka valtion tuet eivät jatkuisi tämän vuoden jälkeen. Moni yritys on sellaisessa tilanteessa, että toimintaa ei voida jatkaa. Rahaa menee terveydenhuollon kustannuksiin ja investointikyky heikkenee.

Onkin siis hyvä huomioida, että kun kuntavaalien kampanjatohinassa korostetaan Helsingin kaupungin ylijäämää ja luvataan jakaa se eri kohteisiin, ei tule unohtaa, mitä vasemmistohallitus on kaikessa viisaudessaan päättänyt kuntien talouden päänmenoksi. Kuntapolitiikassakin keskeistä on se, että yhteisiä varoja käytetään vastuullisesti. On vastuutonta luvata kohdentaa varoja sinne, tänne ja tuonne, jos ei osaa ottaa huomioon niitä valtavia muutoksia, jotka kuntakenttään kohdistuvat lähivuosina. Siksi vasemmistopuolueidenkin on tarkasteltava, mitä kaikkea he lupaavat kustantaa kaupungin ylijäämällä.

Nuorten vaalikone pettymys ehdokasta etsivälle nuorelle

TL;DR: Allianssin vaalikoneen vastaukset vaatii lihaa luiden päälle. Ja lisää kysymyksiä, jotta erot puolueiden välillä näkyy. Se on ennen kaikkea nuorten etu! 

Ja pidemmin:

Allianssi julkaisi vaalikoneensa tänään. On hieno juttu, että nuorille on erikseen suunnattu vaalikone, jotta voimme lisätä nuorten äänestysaktiivisuutta. Sen sijaan vähemmän hieno juttu on se, että sisältö ontuu. Syy sille on se, että vaalikone ei tuo aidosti esiin eroja eri puoleiden välillä. Kävin esimerkiksi itse täyttämässä vaalikoneen uudelleen ja oman itseni jälkeen minulle ehdotettiin mm. RKP:n, SDP:n, Vasemmistoliiton sekä Feministisen puolueen ehdokkaita minulle sopivimmiksi. Aika laaja spektri eikö? Yritä siinä sitten nuorena löytää itsellesi ehdokas kenties ensimmäisissä vaaleissa, joissa olet äänioikeutettu.

Sen sijaan että kone toisi esille aidosti poliittisia eroavaisuuksia esimerkiksi talous- tai ilmastokysymyksissä, se pyrkii luomaan nuoret vastaan muut -vastakkainasettelua. Se oletko nuorten puolella ei ole mikään oikeisto-vasemmistokysymys.

Alla pari väitettä ja vastaukset. Pidemmät perustelut vastauksille voit lukea Allianssin vaalikoneen ehdokassivultani. Kursiivina sen sijaan pohdintojani kysymyksenasettelusta ja siitä, miten sitä olisi voinut kehittää.

Väite 7: Kunnassa tulee panostaa vähäpäästöiseen liikkumiseen tukemalla autoilun sijaan joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä.

Vastaus: Osittain samaa mieltä

Ymmärrän että kysymyksellä haetaan näkemyseroja niiden välillä, jotka haluavat hillitä ilmastonmuutoksen torjumista, mutta tämä kysymys kattaa aika kapean väylän ilmastonmuutoksen hillintää. Sen sijaan että vaalikoneessa käsiteltäisiin aidosti ja kattavammin ilmastonmuutosta, tässä kysymyksessä pyritään hakemaan vastakkainasettelua autot vs. ilmasto. Ilmastonmuutoksen torjuminen on minulle äärimmäisen tärkeä teema, mutta asiasta keskusteltaessa on tärkeää olla myös mukana ripaus realismia kaupunkilaisten arjessa. Autoilun ideologinen hankaloittaminen ei välttämättä ole oikea ratkaisu. Liikenneratkaisuja tulee katsoa kokonaisuutena.

Väite 9: Kunnan tulee osallistua Pride-viikon sateenkaariliputukseen.

Vastaus: Täysin samaa mieltä

On toki huomionarvoista että Allianssin kone ei kysy onko samaa sukupuolta olevien avioliitot mielestäni sallittuja toisin kuin vielä muistaakseni Helsingin Sanomien kone kysyi 2019 eduskuntavaaleissa. Toisaalta Pride-liputus yhden viikon ajan on aika pieni tekijä siinä, mitä aidosti pitäisi tehdä, jotta kaupunki olisi jokaiselle turvallinen ja hyvä paikka. Yhdenvertaisuuden edistämisen ei tule olla mikään viikon mittainen trendijuttu tai tykkäämiskysymys vaan ympärivuotinen tärkeä teema, jotta jokainen helsinkiläinen tuntee Helsingin omaksi kaupungikseen.

Väite 12: Kunnan on tuettava nuorten työllistymistä ja sitä tukevia palveluita tarvittaessa muiden väestöryhmien edelle.

Vastaus: Osittain eri mieltä

Yhdenvertaisuuden kannalta väite on erityisen ongelmallinen, sillä yhden ryhmän suosiminen ilman erityistä perustetta on väärin. Työttömyyden edistämistä tarvitaan myös esimerkiksi pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille ja maahanmuuttajille. Ainoastaan nuoret eivät siis kärsi työttömyydestä. Nuorten osalta panoksia on laitettava jo varhaisiin vuosiin ja koulupolun nivelvaiheisiin kuten koulun aloitukseen, peruskoulusta toiselle asteelle siirtyessä sekä toisen asteen loppuessa.

Yhteiskunnan tärkein tehtävä on luoda mahdollisuuksia sille, että meillä on toimiva elinkeinoelämä ja yrityksiä, jotka voivat luoda työtä ja hyvinvointia yhteiskuntaan. Tämä on parasta tukea kaikkien kuntalaisten työllistämiseksi.

Minne menet kokoomus?

Maito on ollut viime aikoina kovasti tapetilla Oatlyn julkaistua oman #maitomyytit -kirjasensa. Helsingin Kansallisseuran ylläpitämä Bamlaamo julkaisi vastareaktiona uudelleen maitovideonsa, jossa kertovat pitävänsä huolen siitä, että vanhukset ja lapset saavat maitoa niin paljon kuin jaksavat juoda. On kuitenkin vaikea olla samaa mieltä mistään, mitä Bamlaamon tuottaa, sillä asioiden esittäminen vastakkainasettelua luomalla ei herätä mitään positiivisia tuntemuksia. Etenkin kun tieteellinen tutkimus on osoittanut, että ihminen voi hyvin myös olla juomatta lehmänmaitoa.

Se maidosta. Todellisuudessa maitokeskustelu herätti minussa useita ajatuksia siitä, mikä on suhtautumiseni valitsemaani puolueeseen, kokoomukseen. Uskon, etten valitettavasti ole ainoa nuori, liberaali kokoomuslainen, jolle Bamlaamon videosta lähtenyt poliittinen keskustelu on ollut vaikeaa, jopa kiusallista seurattavaa oman puolueidentiteetin näkökulmasta.Tiedostan hyvin että kokoomus on täynnä kaltaisiani uudistusmielisiä ja avoimia toimijoita. On rehellistä myöntää että on olemassa päiviä, jolloin jopa hävettää myöntää olevansa kokoomuslainen. Surullista, eikö?

Puoluetta valitessani liityin kokoomukseen koska uskoin sen aidosti edistävän vastuulliseen markkinatalouteen perustuvaa politiikkaa. Uskon, että tältä osin kokoomus on puolueeni myös tänään. Sama koskee esimerkiksi vapautta: vapautta olla oma itsensä, vapautta toteuttaa itseään ja vapautta elää omannäköistä elämää niin kauan, kuin se ei ole muiden vapaudesta pois. 

En kuitenkaan usko olevani ainoa, jonka mielestä kokoomuksen äänekäs konservatiivisiipi karkoittaa kaltaisiani arvo- ja markkinaliberaaleja kauemmas omasta poliittisesta kodistamme. Siis sitä porukkaa, joka esimerkiksi Helsingissä voisivat kannattaa kokoomuslaista, vastuullista politiikkaa. Ymmärrän hyvin esimerkiksi nuoria naisia, jotka eivät koe kokoomusta omaksi poliittiseksi kodikseen. Itsekin kamppailen toisinaan näiden pohdintojen kanssa.

Uskon siihen, että puoluetta muokataan parhaiten sisältä päin. Jo tällä hetkellä kokoomuksen tavoiteohjelmassa ja periaateohjelmassa on pitkälti sellaisia tavoitteita ja arvoja, jotka voin allekirjoittaa täysin. Kyse on siis lähtökohtaisesti siitä, miten kokoomuslaista politiikkaa tehdään ja millaisia asioita viestinnässämme painotetaan. Tällä viikolla on tuntunut, että äänekkäimmät huutajat ovat pitäneet huolen siitä, että kokoomus näyttää taantuneelta puolueelta, johon en koe kuuluvani. Eikä varmaan moni muukaan. On kuitenkin minun ja muiden liberaalien tehtävä huolehtia siitä, että kokoomus jatkossakin pysyy vapauden, ihmisoikeuksien, vastuullisuuden ja tutkitun tiedon puolesta puhujana. Viesti on kirkastettava ja öyhötykselle ei tule antaa tilaa.

Minun kokoomukseeni mahtuu kaikki sen arvot allekirjoittavat iästä, sukupuolesta tai muista ominaisuuksista riippumatta. Minun kokoomukseni toivottaa tervetulleeksi kaikki ne, jotka kokevat, että vastuullinen markkinatalous on paras keino muuttaa maailmaa. Minun kokoomukseni ei ole puolue, jossa vain yhden profiilin ehdokkaat määrittelevät politiikan suunnan. Se on puolue, jossa jokainen politiikan teosta kiinnostunut saa äänensä kuuluviin.

Minun kokoomukseni on vahva keskustaoikeistolainen puolue, joka huolehtii siitä, että Suomi on menestyvä, kannustava ja vakaa yhteiskunta. Yhteiskunta,  jossa jokaisella on oikeus onnistua ja epäonnistua. Jossa jokaisella on oikeus elää omaa elämäänsä. Jossa juhlitaan erilaisuutta ja sitä, miten paljon hyvää maailmalla on meille antaa ja jossa huolehditaan siitä, että talous voi hyvin. 

Tähän on vielä valtavan pitkä matka. Jotta kokoomus jatkossa puhuttelisi aidosti myös  esimerkiksi meitä nuoria naisia, tarvitaan tähän muutosta. Sitä muutosta haluan olla itse mukana tekemässä.

Ehdolla kuntavaaleissa 2021

Helsingin Kokoomus nimesi minut piirikokouksessaan maanantaina 24.8. kuntavaaliehdokkaaksi. Lähden innolla tavoittelemaan paikkaa Helsingin kaupungin valtuustossa.

Kun muutin Helsinkiin, olin tuore ylioppilas, joka suuntasi suurten unelmien siivittämänä suuren kaupungin sykkeeseen. Välivuoden aikana ehdin rakastua kaupunkiin entistä enemmän. Opiskelupaikan myötä pääsin tutustumaan opiskelutarjontaan, kaupungin kirjastoihin sekä kulttuurirentoihin.

Olen myös nauttinut merimaisemista, kallioista ja metsästä, lukemattomista raitiovaunuajeluista sekä kansainvälisen kaupungin antimista. Helsinki on tarjonnut minulle lukemattomia mahdollisuuksia. Haluan, että mahdollisuuksia on tarjolla myös jatkossa. Ihan jokaiselle.

Tervetuloa mukaan tekemään hauskaa kuntavaalikampanjaa hyvällä porukalla!

Tasa-arvo tarvitsee tekijänsä myös 2020-luvulla

Elämme yhdessä maailman tasa-arvoisimmista maista. Naisilla on yhtäläiset mahdollisuudet omistaa, äänestää ja valita oma polkunsa. Tasa-arvon eteen on kuitenkin tehtävä töitä jatkossakin. Haluankin tasa-arvon päivän kunniaksi nostaa muutamia epäkohtia, joiden eteen on vielä työtä tehtävänä.

Aluksi haluaisin nostaa esille sukupuolittuneet työmarkkinat. Naisten ja miesten palkkaeroja voi osittain perustella sillä, että naiset hakeutuvat heikommin palkatuille aloille, kuten hoiva- tai palvelualalle, miesten työskennellessä enemmän kaupallisella tai teknisellä alalla. Jokaisen tulee jatkossakin saada päättää mihin oman työpanoksensa haluaa käyttää. Olisi kuitenkin huikeaa nähdä enemmän naisia teknillisellä alalla ja miehiä hoiva-alalla. 

Tähän tärkeintä olisi vaikuttaa varhaisten vuosien aikana niin, että ei puhuttaisi naisten ja miesten töistä vaan ihan vaan töistä. Myös opinto-ohjauksessa tulisi tiedostaa tämä. Osaa nuorista naisista kannustetaan vieläkin hakeutumaan naispainotteisille aloille, koska se koetaan jotenkin luontevammaksi.  Stereotypioiden ja yleistysten sijaan jokaista tulisi kannustaa tavoittelemaan omia unelmiaan sukupuolinormeista huolimatta.

Toiseksi epäkohdaksi tasa-arvon saralla haluaisin nostaa sen, miten oppiminen on sukupuolittunutta. Tytöt pärjäävät koulussa paremmin kuin pojat ja jopa 11 prosenttia peruskoulunsa päättävistä pojista ei osaa lukea. Tämä on hälyttävää osaamisen mallimaassa eikä faktaa voi sivuuttaa sillä että “pojat on poikia”. 

Tähän ongelmaan ei ikävä kyllä ole olemassa yksiselitteistä ratkaisua. Varhaiskasvatuksella ja ensimmäisillä kouluvuosilla on kodin lisäksi valtavan suuri merkitys. Yhteiskunnan on varmistettava perusopetukselle ne resurssit, joiden avulla voidaan taata jokaiselle yhtäläiset mahdollisuudet pärjätä koulupolulla ja innostaa lukemiseen.

Viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, haluaisin vielä nostaa esille perhevapaiden epätasaisen jakautumisen. Tasa-arvon mallimaassa lähtökohtaisesti naiset jäävät kotiin lasten kanssa. Kelan vuoden 2018 tilastojen mukaan 93% kotihoidontuen käyttäjistä oli naisia. Tämä on hälyttävää niin työelämän tasa-arvon, naisten ura- ja palkkakehityksen kuin myös eläkekertymän kannalta.

Hallitus esitteli uuden mallinsa, joka on parannus aiempaan. Mallissa on jaettu molemmille vanhemmille kiintiöidyt kuukaudet sekä yksi osa, joka on vapaasti jaettavissa. Ongelmana tässä on se, että kiintiöitä voi siirtää toiselle vanhemmalle useamman kuukauden edestä. Toinen ongelma hallituksen esittelemässä mallissa on se, että hallitus ei vieläkään uskaltanut koskea kotihoidontukeen. Kunnianhimoista tässä tilanteessa olisi ollut rohkea keskustelu siitä, olisiko kotihoidontuesta voinut luopua kokonaan ja suunnata resurssit esimerkiksi varhaiskasvatukseen. Toinen vaihtoehto olisi voinut olla lyhentää tuen kestoa porrastaen.

Vaikka tasa-arvon saralla on vielä tekemistä, olemme oikeilla jäljillä. Jos yllämainitut epäkohdat saataisiin korjattua, ja sen lisäksi esimerkiksi poistettua naisten kokeman väkivallan sekä uudistettua epätasa-arvoisen asepalveluksen, olisimme vielä pidemmällä. Siksi tasa-arvo tarvitsee tekijänsä myös tällä vuosikymmenellä.

”Naiskysymys ei ole ainoastaan naiskysymys vaan ihmiskunnan kysymys.”, Minna Canth.

Näillä sanoilla haluan toivottaa sinulle hyvää Minna Canthin ja tasa-arvon päivää.

Oodi yrittäjyydelle

Tänään vietetään yrittäjän päivää. Jokainen yrittäjä on juhlapäivänsä ansainnut.

Kuten monena muunakin päivänä, tänäänkin selasin Twitteriä. Kiinnostukseni heräsi erityisesti silloin, kun mielipidevaikuttaja Suvi Auvinen julisti, että tarvitaan asioita, jotka muuttaa maailmaa ja luo hyvinvointia, eikä yrittäjyyttä tarvita yhtään mihinkään. Suvi on täysin oikeassa siinä, että tarvitaan asioita, jotka muuttavat maailmaa ja luovat hyvinvointia, mutta siitä olen täysin eri mieltä, ettei yrittäjyyttä tarvittaisi. Sitä nimenomaan tarvitaan, etenkin näiden kahden edellä mainitun hyvän tavoitteen saavuttamiseksi. 

Olen kasvanut yrittäjäperheessä, jossa on opetettu alusta alkaen se, että ahkeruus palkitaan. Kun on katsonut, miten omat vanhemmat painavat pitkää päivää koko vuoden ympäri, voi vaan nostaa hattua. Niin heille, kuin kaikille muillekin yrittäjille.

Ennen Helsinkiin muuttoa olin työskennellyt muutamassa eri yrityksessä, lähinnä kesätöiden merkeissä. Jo silloin olin valtavan iloinen siitä, että työnantajani antoivat minulle mahdollisuuden tienata omat rahani ja näyttää sen, että osaan ja olen hyvä siinä mitä teen. Tämä ei olisi ollut mahdollista, jos yrittäjiä ei olisi ollut.

Omat kesätyöni ovat vain yksi esimerkki monien joukossa, mutta henkilökohtainen kokemus siitä, miten tärkeää on, että meillä on yrityksiä, joissa yrittäjä työllistää itsensä ja useamman muun. Sen lisäksi, että se tuo leivän pöytään, se kehittää ja opettaa ihan valtavasti.

Yritykset muuttavat maailmaa ja luovat hyvinvointia. Siksi yrittäjyyden toimintaedellytysten on oltava kunnossa ja jokaisella tulee olla mahdollisuus tarttua tuumasta toimeen ja ryhtyä yrittäjäksi. Oli yrittäjyys sitten täysipäiväistä tai osa-aikaista palkkatyön ohella.

Kiitos teille kaikille ahkerille, periksiantamattomille sekä rohkeille arjen sankareille. Ja hyvää yrittäjän päivää!

Kyltymätön opiskelijaliike

Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL julkaisi tänään kannanoton, jossa se kertoo opiskelijoiden olevan Suomen ainoa väestöryhmä, jolla ei ole oikeutta lomaan ja loma-ajan toimeentuloon. Kieltämättä etenkin Helsingissä toimeentulon kannalta on tärkeää työskennellä kesät, jotta syksyllä voi jatkaa täysipainoisesti opintoja, mutta tällainen yleistäminen syö opiskelijaliikkeen uskottavuutta ainakin omissa silmissäni. Etenkin, kun opiskelijana olen pakotettu olemaan kyseisen järjestön jäsen. Kesällä työskentelemisen tarkoitus ei pelkästään ole hankkia rahaa, jolla elää, vaan myös kartuttaa työkokemusta ja kerryttää työelämätaitoja, joita ei koulun penkillä opita.

Suomessa on tarjolla maksuton ja äärettömän laadukas ja maailmallakin arvostettu koulutus. Sen lisäksi jokaiselle opiskelijalle on tarjolla tukea valtiolta samalla, kun opiskelijoiden arkea helpotetaan esimerkiksi todella edullisilla opiskelijalounailla ja muilla opiskelija-alennuksilla. Sen lisäksi kesäisin on mahdollista nostaa tukia, mikäli kesän aikana suorittaa opintoja. Eikö mikään riitä?

Tämänkaltaiset ulostulot ja vaatimukset milloin korotetusta opintorahasta, milloin korkeammasta asumisen tukemisesta, eivät ole aitoa edunvalvontaa. Aitoa edunvalvontaa on se, että opiskelijaliike tekee hartiavoimin töitä sen eteen, että tarjolla on jatkossakin laadukasta opetusta alasta riippumatta ja että opintojen osalta hyödynnetään esimerkiksi sitä, mitä digitalisaatio on tuonut tullessaan. Mikäli kesällä opintojansa edistävien määrää halutaan lisätä, tulisi opiskelijaliikkeen olla eturintamassa ajamassa esimerkiksi alustamallia (mm. Suomen Ekonomit ovat puhuneet tästä), jonka avulla opiskelijat voisivat suorittaa opintoja eri korkeakouluista digitaalisten alustojen kautta.

Jos opintojen edistymistä halutaan nopeuttaa ja samalla keventää tätä niin kutsuttua taakkaa (jota keventämässä on mm. noin kuukauden mittainen joululoma, sekä muita lyhyempiä ja luennottomia pätkiä), tulisi opiskelijaliikkeen olla valittamisen sijaan puolustamassa laajaa tarjontaa. Tästä hyötyy niin opiskelija itse kuin myös valtio, kun korkeakoulutetut saadaan täysipäiväisesti työelämään mahdollisesti nopeammin kuin aiemmin.

Väite siitä, että opiskelijat ovat ainoa ryhmä, jolla ei ole lomarahoja, ei myöskään pidä paikkaansa. Moni yrittäjä joutuu joka vuosi punnitsemaan sitä, voivatko he pitää kuukauden tai edes viikon verran lomaa, sillä tulovirrat voivat pysähtyä kokonaan loman ajaksi. Se voi olla monelle pienyrittäjälle vaikea paikka, kun puntarissa on oma ja perheen toimeentulo tai oma jaksaminen. 

Mitä tulee opiskelijoiden mielenterveyteen ja jaksamisen edistämiseen, tulisi tukiviidakon palvella erilaisia tilanteita paremmin kuin nykyisellään. Tämä teema vaatisi oman blogipostauksensa. Nopeana ratkaisuna tälle väläytän perustiliä, josta mm. Elina Lepomäki on puhunut.

#pallohaltuun tilinpäätös

Vaalien jälkeen olen ottanut melko rauhallisesti ja pitkälti keskittynyt itseeni ja opintoihini. Se on ollut varsin virkistävää, vaikka vaalityön tekeminen olikin hauskaa ja opettavaista. Nyt on kuitenkin aika tehdä pienimuotoinen tilinpäätös kampanjan osalta ja sen jälkeen suunnata katse kohti tulevaa.

Ensikertalaisena olen melko tyytyväinen äänisaaliiseni. Tarkastuslaskennan jälkeen lopullinen äänimääräni oli 692 ääntä. Myönnän, että odotin ehkä parempaa menestystä, mutta toisaalta pieni budjetti, pieni (mutta sitäkin ahkerampi) tiimi ja sen lisäksi kokemattomuus juuri oman kampanjan tekemisestä vaikuttivat varmasti asiaan. Sen lisäksi on hyvä muistaa se, että kampanja tehtiin täysin ilman käytössä olevaa autoa. Mitään en tekisi toisin, tekisin vain paremmin. Puutteista on otettu opikseen ja se on osa itsensä ja oman tekemisen kehittämistä.

Uskallan väittää, että sanoma oli hyvä ja että kokoomuksessa ja Helsingissä on nyt ja myös jatkossa kysyntää talous- ja arvoliberaalille politiikalle. Jatkan arvojeni puolesta puhumista myös jatkossa. Vaikka vaalit ovat ohi, voin luvata sen, että vaikuttamistyö jatkuu muodossa tai toisessa. Aika näyttää.

On varmaan sopimatonta ja epätavallista sanoa suomalaisena näin, vaatimattomuus kun usein tuntuu olevan hyve, mutta olen ihan valtavan ylpeä itsestäni. Olen ylpeä itsestäni siksi, että pitkän pohdinnan jälkeen päätin laittaa itseni likoon, että tein oikeastaan kaiken, mitä omilla resursseilla oli tehtävissä ja että uskalsin lähteä mukaan vaalitaistoon kokoomuksen ja Suomen puolesta. Sen lisäksi olen ylpeä itsestäni, kun paneeleihin osallistuessa uskalsin rohkeasti puolustaa omaa mielipidettäni, vaikka se usein tarkoittikin muiden kanssa eri mieltä olemista. Uskokaa pois, se ei ole itsestäänselvyys. Paneelit opettivat minulle valtavan paljon ja sen lisäksi pääsin tutustumaan ihmisiin muista puolueista, joiden kanssa oli helpottavaa jakaa omia kokemuksia kampanjan tekemisestä. Se oli valtavan voimauttavaa.

Kuten jo mainitsin, ei politiikan tekeminen ja vaikuttamistyö tule loppumaan vaan aion jatkossakin olla mukana tavalla tai toisella. Seuraaviin kuntavaaleihin on vähän alle kaksi vuotta, seuraaviin eduskuntavaaleihin neljä. En vielä tiedä, tulenko olemaan ehdolla vai en, mutta se jos jokin on varmaa, että minulla on hyvin aikaa jatkaa itseni kehittämistä ja oppia niin politiikasta kuin myös elämästä. Politiikka on maratonlaji ja aikani ei ollut vielä, mutta en anna sen lannistaa minua. Kokemusta rikkaampana on hyvä jatkaa kohti tulevaa. Kuitenkin 692 helsinkiläistä antoi minulle ainoan äänensä ja olen siitä valtavan kiitollinen.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia, jotka tukivat kampanjaa sekä olivat mukana tekemässä sitä. Iso kiitos jokaisesta lahjoituksesta kampanjalle. Ilman niitä, emme olisi voineet tehdä näinkin isoa kampanjaa. Sen lisäksi suuri kiitos jokaiselle, joka jakoi flyereitä, vinkkasi ehdokkuudestani kavereilleen sekä tietenkin niille vahvoille ja uupumattomille työmyyrille, jotka heräsivät kanssani aamuvarhain metroasemille jakamaan ilosanomaa. Kiitos!

Kun kerran hankittu osaaminen ei enää riitäkään

Suomen hyvinvointi syntyy työstä. Se syntyy ahkerista, osaavista ihmisistä, jotka joka päivä lähtevät rakentamaan itselleen ja läheisilleen parempaa tulevaisuutta. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan lupaus on ollut se, että työtä tekemällä ja asiansa kunnolla hoitamalla pärjää. Kun on opiskellut ahkerasti, tehnyt työnsä hyvin ja noudattanut yhteisiä sääntöjä, on yleensä voinut luottaa elämän kohtelevan hyvin.

Maailma ja työelämä kuitenkin muuttuvat nopeasti. Tarvitaan jatkuvasti erilaista, erikoistuvaa ja uutta osaamista. Työpaikkoja katoaa ja toisaalle niitä syntyy uusia. Nykyään on harvinaista, että tekee samaa työtä 30 vuotta putkeen samalla työnantajalla. Muutoksen rattaiden alle voi jäädä, vaikka olisi tehnyt kaiken oikein. Tehtaita suljetaan ja kokonaisia aloja katoaa. Huoli seuraa: entä jos minä tai läheiseni emme pärjääkään? Jos en pysykään mukana? Onko osaamiselleni vielä käyttöä? Kannattaako enää edes hankkia osaamista ja kehittää itseäni?

Haaste on valtava, mutta siihen on olemassa ratkaisuja. Tärkeintä on, että oman osaamisen päivittäminen mahdollistetaan aivan jokaiselle. Jatkuva oppiminen tarvitsee sekä uudenlaisia koulutuksen muotoja, että kannustimia yksilöille ja työnantajille.

Tähän tarvitsemme osaamisen tulevaisuussopimuksen, jossa ovat mukana valtion lisäksi oppilaitokset, työntekijät ja työnantajat. Sen osana on tarkasteltava työmarkkinoiden, työttömyysturvan, verotuksen ja erilaisten rakenteiden muuttamista. Myös yritysten ja kolmannen sektorin on otettava vahvempi rooli ja vastuu jatkuvan oppimisen mahdollistajana. Erityistä vastuuta on kannettava niistä, joilla työpaikkaa ei ole tai joilla työsuhteet ovat monimuotoisia, sirpaleisia. Tavoitetila on selkeä: tarjotaan vahvinta turvaa ja uusia koulutusmuotoja niille, joilta vanha työ on katoamassa alta. Tässä keskeistä on se, että mahdollistamme osaamisen päivittämisen läpi työuran.

Jatkuvan oppimisen tärkein tarkoitusperä ei ole laittaa ihmisiä pitkäksi ajaksi koulun penkille, vaan sen sijaan kehittää osaamista ja ylläpitää jo opittua esimerkiksi kurssikokonaisuuksien kautta. Se, että pystymme auttamaan suomalaisia oppimaan ja oivaltamaan on kaikkien etu. Suomen pitää olla maa, jossa saa oppia uutta, vaihtaa ammattia ja alaa ja löytää uusia oppimisen polkuja myös työuran aikana. Ihmistä, joka lähtee päivittämään osaamistaan työuran aikana, on tuettava kaikin keinoin.

Uuden oppiminen on keskeinen osa tulevaisuuden työelämää sekä parasta muutosturvaa työelämän epävarmuudessa ja maailman muutoksessa. Aivan jokaisen on voitava luottaa siihen, että työelämän muutoksessa ja ammattien kadotessa myös heille käy hyvin.

Kokoomuksen on aika uudistua

Eilen maanantaina julkaistiin nuorisovaalien tulos, jossa kokoomus jäi kolmanneksi vihreiden ja perussuomalaisten perään. Kokoomuksen tulos ei ollut surkea – se saisi nuorten eduskunnassa 35 paikkaa, kun esimerkiksi SDP jäisi viiteentoista – mutta ajattelemisen aihetta se antaa.

Vihreiden ja perussuomalaisten suosiota nuorten keskuudessa selittää moni asia. Molemmilla puolueilla on selkeä muista puolueista erottuvat profiilinsa. Politiikan seuraamista opettelevan nuoren on helppo ymmärtää, mitä nämä puolueet ajavat. Kun äänestät vihreitä, puolueesi puolustaa ympäristöä. Kun äänestät perussuomalaisia, puolueesi vastustaa maahanmuuttoa. Perinteisten yleispuolueiden osalta vastaus tähän kysymykseen ei ole ollenkaan niin selvä. Mitä todella saa äänestämällä keskustaa, SDP:tä tai kokoomusta? Toisinaan tuntuu, että puolueet eivät vaalikampanjoissaan osaa vastata tähän itsekään.

Uskon, että tätäkin tärkeämpi vihreiden ja perussuomalaisten nuorisokannatusta selittävä tekijä on, että niiden politiikka näyttäytyy vahvasti arvopohjaisena. Nuorille ihmisille suhtautuminen esimerkiksi tasa-arvokysymyksiin, maahanmuuttoon tai ympäristöön on paljon tärkeämpi äänestyspäätöstä ohjaava tekijä kuin se, muuttuuko veroprosentti hieman suuntaan tai toiseen tai millainen hallintohimmeli soteen rakennetaan. Esimerkiksi nuorisobarometrin 2018 mukaan 24% nuorista on erittäin huolissaan ja 43 % huolissaan ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta. Me poliitikassa toimivat ihmiset tiedämme, että myös perinteisten puolueiden toimintaa ohjaa vahva arvopohja, mutta jostain syystä ne eivät onnistu kommunikoimaan sitä ymmärrettävällä tavalla puoluekoneiston ulkopuolelle.

Minä valitsin puolueekseni kokoomuksen, koska uskon, että kokoomuksen ainoana puolueena uskottavasti edistämä vastuulliseen markkinatalouteen perustuva politiikka on tehokkain tapa edistää itselleni ja sukupolvelleni tärkeitä arvoja, kuten ympäristönsuojelua ja tasa-arvoa. Esimerkiksi merkittävimmät ilmaston lämpenemistä hidastavat innovaatiot tehdään hyvin suurella todennäköisyydellä yrityksissä. Näitä innovaatioita ei synny, jos yritysten mahdollisuudet innovoida ja työllistää kuihdutetaan vasemmistolaisella vero- ja työllisyyspolitiikalla. Sellaisella, mitä imagoltaan ilmastomyönteisin puolue eli vihreät kannattaa.

Kokoomusta tarvitaan tulevaisuudessa jopa enemmän kuin nykyään. Kaupungistumisen vahvistuessa keskusta todennäköisesti heikentyy entisestään, mikä tekee kokoomuksesta ainoan uskottavan vaihtoehdon ihmiselle, jonka talouspoliittiset näkemykset ovat keskiviivan oikealla puolella ja joka uskoo ihmiseen enemmän kuin järjestelmään. Suomi tarvitsee kannatukseltaan vahvan keskustaoikeistolaisen puolueen huolehtimaan siitä, että Suomi on menestyvä, kannustava ja vakaa yhteiskunta myös jatkossa. Jotta kokoomus pystyy olemaan tätä myös sitten, kun nuorisovaaleissa nyt äänestävä sukupolvi kasvaa aikuiseksi, sen on uudistuttava.

Mitä kokoomuksen sitten tulisi tehdä? Minusta kokoomuksen suurin ongelma on, että se vahva arvopohja, mikä kyllä puolueen sisällä näkyy, ei heijastu meistä ulospäin. Kokoomuksessa on valtavasti ihmisiä, jotka suhtautuvat intohimoisesti ilmastonmuutoksen ehkäisyyn tai vaikka tasa-arvon ja yksilönvapauksien edistämiseen. Sellaisia ihmisiä, jotka silmät loistaen puhuvat feminismistä, eläinten oikeuksista tai translain uudistamisesta. Kuitenkin julkisuudessa näyttäydymme porukkana, jonka lempiaiheita ovat Suomen Pankin talousennusteet tai toinen toistaan vaikeammin ymmärrettävät rakenteelliset uudistukset.

Mitä, jos alettaisiin sen sijaan puhua niistä asioista, joiden takia talousennusteita luetaan tai rakenneuudistuksia tehdään. Näytetään myös äänestäjille, erityisesti nuorille, että kokoomuksen äänestäminen on tehokkain tapa edistää tärkeitä arvoja, kuten ilmastovastuullista politiikkaa ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Kokoomuksella on kaikki edellytykset olla puolue, jonka kannatus niin nuorten kuin aikuisten keskuudessa on 25 % tai sen ylikin, kunhan vain näytämme, mitkä asiat meille oikeasti merkitsevät.